.

Saturday, April 11, 2015

Bhog of satinder fungi


Bhog of sh satinder kumar (fungi) broker
at bai ji nangali ashram khanna kaffi loki samet   lagbhag sari mandi puje is moke ashok tiwari paramjit shasi  mukesh mehta madan lal hasija jatinder pathak khuspal chand  ved mehta m.c sr dyali bikaram cheema dist president bjp ranjit heera ajay sood shashi sahnewalia madan lal shahi khatari manch adi hajir san-firtu sms