Saturday, May 28, 2022

30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਤੀ ਅਮਾਵਸਿਆ 'ਤੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਦਭੁਤ ਸੰਜੋਗ, ਇਸ ਦਿਨ ਕਰੋ ਪਿਤਰ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਉਪਾਅ

 ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗੁੱਗਾ ਮਾੜੀ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਪੰਡਿਤ ਦੇਸ਼ਰਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 30 ਮਈ 2022, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਯੇਸ਼ਠ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਚੰਦ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸੋਮਵਤੀ ਅਮਾਵਸਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀ ਜੈਅੰਤੀ ਅਤੇ ਵਟ ਸਾਵਿਤਰੀ ਵਰਤ ਵੀ ਹੈ। 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਨੀ ਜੈਅੰਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਆਪਣੀ ਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕੁੰਭ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦਿਨ ਸਰਵਰਥ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਸੁਕਰਮਾ ਯੋਗ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਾਨ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਤੀ ਅਮਾਵਸਿਆ ਦੇ ਦਿਨ, ਗੰਗਾ ਆਦਿ ਪਵਿੱਤਰ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗੰਗਾ ਜਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਪ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੋਮਵਤੀ ਅਮਾਵਸਿਆ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਚੜ੍ਹਾਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪਿਂਡ ਦਾਨ ਕਰੋ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਦਾਨ ਕਰੋ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।


ਪੀਪਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੋਮਵਤੀ ਅਮਾਵਸਿਆ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੀਪਲ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੀਵਾ ਜਗਾਓ।


ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਖੰਡ ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਲਈ ਵਟ ਸਾਵਿਤਰੀ ਵਰਤ


ਵਟ ਸਾਵਿਤਰੀ ਦਾ ਵਰਤ ਯੇਸ਼ਠ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਸਾਵਿਤਰੀ, ਸਤਿਆਵਾਨ ਅਤੇ ਵਟ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਟ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਨੂੰ ਜਲ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੁੱਖ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕੱਚਾ ਧਾਗਾ ਲਪੇਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਦੇਸ਼ਰਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਮਵਤੀ ਅਮਾਵਸਿਆ 'ਤੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗੁੱਗਾ ਮੰਡੀ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਰ 'ਚ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।